การชำระเงิน

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

โอนเงินเข้าบัญชี

ศิริพร  ช่างทอง

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 136-243-7444

 

Guitarras Paco Castillo Thailand